Ⓒ Arhiva NTO CG - Andrijevica
Ⓒ Arhiva NTO CG - Bar
Ⓒ Arhiva NTO CG - Berane
Ⓒ Arhiva NTO CG - Bijelo Polje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Budva
Ⓒ Arhiva NTO CG - Cetinje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Herceg Novi
Ⓒ Arhiva NTO CG - Kolašin
Ⓒ Arhiva NTO CG - Kotor
Ⓒ Arhiva NTO CG - Mojkovac
Ⓒ Arhiva NTO CG - Niikšić
Ⓒ Arhiva NTO CG - Plav
Ⓒ Arhiva NTO CG - Pljevlja
Ⓒ Arhiva NTO CG - Plužine
Ⓒ Arhiva NTO CG - Podgorica
Ⓒ Arhiva NTO CG - Rožaje
Ⓒ Arhiva NTO CG - Šavnik
Ⓒ Arhiva NTO CG - Tivat
Ⓒ Arhiva NTO CG - Ulcinj
Ⓒ Arhiva NTO CG - Žabljak
Planski dokumenti se evidentiraju u Registru planskih dokumenata u skladu sa članom 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17).
 
Registar planskih dokumenata
 
Član 11
Planski dokumenti evidentiraju se u registru planskih dokumenata (u daljem tekstu: Registar).
Registar vodi Ministarstvo.
Uvid u Registar je slobodan i bez naknade.
 
Bliži sadržaj i način vođenja Registra propisuje Ministarstvo.